Paradism

Paradism är ett politiskt system som liknar kommunism, men utan ett "proletariat". I ett “paradisiskt”system har robotar, nanobots och datorer ersatt proletariatet eller arbetskraften.

Paradism är baserat på ny teknik som till exempel robotteknik, genteknik och nanoteknik.

All produktion, alla verktyg, tjänster och resurser, som kan fungera utan att en enda människa är inblandad, kan nationaliseras.

Nationalisering av all produktion, tjänster och verktyg som tillhandahålls av robotar gör pengar överflödiga eftersom dessa produkter, tjänster och verktyg nu kan vara gratis.

Kommunismen misslyckades eftersom själva förekomsten av ett proletariat skapade ineffektivitet. Utan motivationen av ekonomisk vinning, hade befolkningen inget incitament att arbeta hårt eller att komma med kreativa lösningar. Automatiserad produktion eliminerar detta problem eftersom datorer och robotar kan programmeras med 100 procents verkningsgrad. Dessutom kan de vara mer produktiva och aktiva än människor eftersom de varken behöver vila, sömn eller tid för semester.

Nationaliseringen i paradism-systemet omfattar all mark och bostäder, med undantag för privata bostäder.

I paradism-systemet arbetar valda politiker endast som en följd av att de är hängivna mänskligheten. De har ingen ekonomisk vinning eller makt.

Paradism måste först godkännas demokratiskt av en befolkning som förstår fördelen med en värld utan pengar, och där allt finns tillgängligt för alla gratis. Till exempel producerar idag robotar över hela världen bilar. Endast ett fåtal människor inblandade i produktionen, och även dessa få kommer snart att ersättas helt av robotar.

Detsamma gäller för livsmedel. Grönsaker som produceras på gårdar kommer att skördas av robotar, med teknik som redan finns. Robotiserade lastbilar kan sedan leverera produkter direkt till konsumenterna, som kommer att välja vad de vill på nätet.

Tjänster kommer att fungera exakt på samma sätt. Till exempel finns redan kirurgrobotar som utför uppgifter på ett mer exakt sätt än mänskliga kirurger kan.

Allt som en människa kan göra kan göras bättre av robotar.

Så istället för att enbart arbeta för pengar, kan vi människor låta allt arbete utföras av robotar och använda våra liv till att göra vad vi vill. Till exempel skapa, forska och studera, arbeta med konst, eller meditera och ägna oss åt personlig utveckling. Under dessa förhållanden kommer världen slutligen att nå en paradisnivå. Det är därför som det här system kallas paradism.

Ett paradism-system är redan på plats på Elohims Planet, och det är det enda möjliga nästa steget för mänskligheten. Det är en process som leder till “mondialisering”(nationalisering på global nivå). Nationalisering i en paradistisk process leder naturligt till en världsregering, under vilken “mondialisering”av alla världens resurser helt enkelt är en fråga om rättvisa för hela mänskligheten.

Jag hoppas att många kommer att starta politiska partier, baserade på paradism, runt om på vår planet, och främja denna idé. Paradism kommer snart ändå. Men ju förr den kommer, desto bättre. Då kan vi undvika ytterligare mänskligt lidande, som annars blir resultatet av fler fruktansvärda och förödande ekonomiska krascher, vilka fortfarande ligger framför oss, när dagens alla ekonomiska och finansiella system falerar i hela världen.

Rael, grundare av Internationella Raeliska Rörelsen